1406.


Kong Erik 7. af Pommerens brev om Ullerup.

Tekst efter reg

Tekst

Kongh Ericks breff om en gaardt y Vllerup. ♦ Daterit 1406.

Oversættelse

Kong Eriks brev om en gård i Ullerup. Givet 1406.