1406.


Oluf Pedersen og Jens Jakobsen lejer Antvorskov klosters gods i Bøstrup og Drøsselbjerg for deres og deres hustruers livstid.

Tekst efter reg

Tekst

Nicolaus Esbernn soldte closterit een gaard vdi Swaltorp vdi Arszherrit. ♦ 1406.

Oversættelse

Et brev af prioren angående noget gods i Bøstrup og Drøsselbjerg i Løve herred tilhørende Antvorskov kloster, som Oluf Pedersen og Jens Jakobsen havde i fæste i deres livstid og deraf årligt skulle give 6 pund rug og 6 pund byg til fornævnte kloster, hvilket fornævnte gods efter begge fornævnte mænds og deres hustruers død skulle falde tilbage til klostret igen. År. 1406.