1406.


Niels Tuesen giver Antvorskov kloster en bod i Slagelse.

Tekst efter reg

Tekst

Nicolaus Tueszønn gaff closterit enn boed. 1406.

Oversættelse

Niels Tuesen gav klostret en bod.1) 1406.