1407. [1.-31. august].


Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til dronningen Margretes bude, Erik og Wulflam.

Tekst efter nil

Tekst

Tekst efter A: Item iii marc viii scot her Erich vnd Wolfflam der koningynnen von Denemarckten <sendeboten>[1] vs der herberge czu losen von des meisters geheise/.

1. <sendeboten>] mgl. A. .

Oversættelse

Fremdeles 3 mark 8 scot til hr. Erik og Wulflam for at betale herberge for dronningen af Danmarks sendebude på mesterens befaling.