1407.


Niels Pedersen Galskyts pantebrev på et bol i Ans.

Tekst efter reg

Tekst

Nils Perszens Galskiøtt aff Tunge panthebreff paa itt boell i Ansze. ♦ 1407.

Oversættelse

Niels Pedersen Galskyt af Tanges pantebrev på et bol i Ans. 1407.