1407.


Jens Pedersen erkender at have lejet Antvorskov klosters gods ved Ladbro (i København)

Tekst efter reg

Tekst

Ienns Pederszønn bekiender seg att haffue closters guodtz liggendis wed Ladbro vdi leie. ♦ 1407.

Oversættelse

Jens Pedersen erkender, at have klostrets gods, som ligger ved Ladbro, i leje. 14071).