1407.


Jens Andersen skænker en gård i Grydsted og en gård i Vokslev til Mariager kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Iens Anderszens gaffuebreff till Nørre closter paa 1 gaard i Grydsted och en gaard i Woxløff. ♦ 1407.

Oversættelse

Jens Andersens gavebrev til Nørre kloster på en gård i Grydsted og en gård i Vokslev. 1407.