1407.


Vidnesbyrd om, at abbed Ravn tilbagegiver Jens Tordsen et brev på et grundstykke i Ålborg.

Tekst efter reg

Tekst

Windtne att abbedt Raffn att hand wndte her Iens Thordszen thett breff egien hand haffde paa en iordt i Olborg. ♦ 1407.

Oversættelse

Vidnesbyrd om, at abbed Ravn undte hr. Jens Tordsen det brev igen, som han havde på et grundstykke i Ålborg. 1407.