1407.


Domkapitlet i Lund får ved mageskifte med Esrom kloster Gislöv.

Tekst efter reg

Tekst

Abbotens i Esrom closter mageskifthe med Lunda capitel foröfwadt Geeslöf by angåen<de> som capitelet bekom. ♦ Dat. 1407

Oversættelse

Mageskifte mellem abbeden i Esrom kloster og Kapitlet i Lund, angående landsbyen Gislöv, som kapitlet fik. Givet 1407