1407.


Mats Nielsen giver Peder Kjeldsen Kyrning brev på gods i Färlöv sogn.

Tekst efter reg

Tekst

Mattz Nillszons breff till Per Kittelson Körning på godz i Ferlöff sochn. ♦ 1407.

Oversættelse

Mats Nielsens brev til Peder Kjeldsen Kyrning på gods i Färlöv sogn. 1407.