1408. 7. marts.


Lale Svendsen af Trulstorp skøder tre gårde i Mossheddinge til ærkebiskop Jakob af Lund.

Tekst efter Aa og Ab

Tekst

Lale Swensons de Truelstorp åth erchiebiscop Iacob i Lund gifne skiöte eller säliobreef på 3ne gårdar liggiandes i Muszheddinge. ♦ Dat. feria quarta proxima ante diem beati Gregorii papæ 1408.

Lale Swenszons af Trulstorp wäpnares uthgifne åth archiebiscop Iacob skiötebreef på 3ne gårdar liggiandes i Muszhäddinge ♦ Dat. 1408.

Oversættelse

Skøde- eller salgsbrev udstedt af Lale Svendsen af Trulstorp til ærkebiskop Jakob af Lund på tre gårde i Mossheddinge. Givet onsdagen inden paven sankt Gregors dag. 1408.

Skødebrev, udstedt af Lale Svendsen af Trulstorp, væbner, til ærkebiskop Jakob på tre gårde, som ligger i Mossheddinge. Givet 1408.