1408. 6. maj.


Reces af de preussiske stæders dag.

Udtog efter Hanserec.: Aa:Ba

Tekst

Anno domini 1408 die beati Iohannis ante portam domini nuncii consulares civitatum infrascriptarum: de Colmen Iohannes van Herken et Iohannes Balke[1] ; de Thorun Goczce Rebber et Iohannes Baratz; de Elbingo Arnoldus Rouber, Iohannes de Thorun et Iohannes Rothe; de Brunsberg Iacobus von der Leise et Iohannes Schottele; de Konigsberg Iohannes Frankensteyn, Conradus Marscheide; de Danczk Arnoldus Hecht, Petrus Vorrad et Conradus Leczkow, hec infrascripta pertractabant.

<1-4> .....

<5> Item ist dem sendeboten ken Calmarn befolen, das her der stete schaden, in den dryen richen Denemarken, Sweden unde Norwegen in geschen, fordere unde mane syn beste dorbey czu thunde noch syme besten vormogen.sin beste dar by tzu thunde, und dovon nicht obir tzu gebin. ♦ Und ab man im dovon ichtes anmutende were, das her das tzurugge tzihe.

1. de Colmen Iohannes van Herken et Iohannes Balke] tilf. i marg. Ba, mgl. Aa.

Oversættelse

I det Herrens år 1408 på sankt Johannes Ante portam gennemdrøftede de herrer udsendinge, rådmændene fra de nedenfor skrevne stæder, fra Kulm Johan v. Herke og Johan Balke, fra Thorn Gottfried Rebber og Johan Barratz, fra Elbing Arnold Rover, Johan v. Thorn og Johan Rode, fra Braunsberg Jakob v.d. Leise og Johan Schottel, fra Königsberg Johan Frankenstein, Konrad Marscheid, fra Danzig Arnold Heket, Peter Vorrat og Konrad Leskow disse nedenfor skrevne sager.

<1-4>.....

<5> Fremdeles er det befalet sendebudet at drage til Kalmar for at stille fordringer og rykke for den skade, der er sket stæderne i de tre riger Danmark, Sverige og Norge. at gøre sit bedste efter sin bedste evne. at gøre sit bedste derfor og ikke give op. Og hvis man ville forlange noget af ham, at han så trak det tilbage. <6> Fremdeles skal enhver stad mellem nu og pinse sende beskrivelse af deres skade til sendebudet.