1408. 18. maj.


Peder Grubbe af Nybølle skifter med sin (sted)fader hr. Erik Bydelsbak arven efter sin søster Margrete.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Iek Pæther Grwbbæ aff Nybøllæ aff vapn sendher alle men thette breff see eller høræ quædiæ meth gwth ♦ Alle skullæ thet withæ ath iek haffwer siith offwer eth venlicth ok ræth skiffthæ effther mynæ samfrendhers rodh meth en welbyrdigh man her Erick Bydelssbagh riddher myn kiære father effther myn kiære søsthers døth Margrethæ gwth hennæ siell haffwæ ♦ Ok kiendes iek ath forde her Erik haffwer megh fulth ok alth giorth for all arff ok skiffthæ som megh till fiell/ eller i nogræ mothæ fallæ kunnæ effther forde Margretthæ myn kiære søsther ♦ Thii ladher iek ok giffwer forde her Erick ok hans arffwinghæ meth meg ok minæ arffwinghæ qwith ok alldeles orsaghæ for thette forde skiffte ok for alle andhræ styckæ eller tingh som oss haffwer i mellom wæreth till thenne dagh ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium uirorum et discretorum uidelicet Iohannis Gørstingæ rectoris placiti generalis Selandie Hartuici Trallov et Martini Iohannis armigerorum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m cd octauo uidelicet sexta feria proxima ante ascensionem domini.

Oversættelse

Jeg Peder Grubbe af Nybølle, væbner, sender alle, der ser eller hører dette brev, hilsen med Gud. Alle skal vide, at jeg efter mine frænders råd har deltaget i et venskabeligt og retmæssigt skifte sammen med den velbyrdige mand hr. Erik Bydelsbak, ridder, min kære (sted)fader, efter min kære søster Margretes død - Gud have hendes sjæl. Jeg erkender, at fornævnte hr. Erik har fuldkomment fyldestgjort mig for al arv og skifte, som er tilfaldet mig eller på nogen måde kan tilfalde mig efter nævnte Margrete, og på mine egne og mine arvingers vegne lader jeg ham være fuldstændig kvit og fri vedrørende dette fornævnte skifte og alle andre punkter eller ting, som indtil denne dag har været os imellem. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige og gode mænd, nemlig Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, Hartvig Tralow og Morten Jensen. Givet i det Herrens år 1408 mandagen inden Kristi himmelfart.