1408. 25. juli. Kalundborg


Ridderen hr. Niels Jensen Bilds indførselsbrev til forskelligt gods.

Tekst efter Rep. l.l.:

Tekst

Vi Henndrich Valkendorp, Chrestenn Thammeszønn, Anndersz Lind og Henndrich Pederszønn af Vellomstrop har efter hr. Erich konges befaling indført hr. Nielsz Ienszønn Bild ridder i Gyindstrup i Slostrup[1] sogn og alt andet gods som ligger til forn. Gyindstrup i samme sogn, en gaard i Laangsvadtz garrte (Iens Skøtte) en gaard i Keszenndrup (Ienns Poulzen), 3 i Bonase, 1 i Askou i Affuensleff (Nielsz Langebalck), alt det gods, som ligger til Paderup, i Ellingh sogn og 1 gaard i Sodorp, 1 i Aarde (Mekell Smed), 1 i Veilby, efter 4 kongelige breve og andre breve, som han har forhvervet.♦ Vore Indsegl. Feria quarta før Olluffs dag.

1. Slostrup] læsemåde meningsløs; Gyngstrup, Gyindsturp, ligger i Krogsbølle sogn, Skam herred.

Oversættelse

Vi Henrik Valkendorf, Kristian Thomsen, Anders Lind og Henrik Pedersen af Villumstrup har efter hr. kong Eriks befaling indført hr. Niels Jensen Bild, ridder, i Gyngstrup i Slostrup sogn og alt andet gods som ligger til fornævnte Gyngstrup i samme sogn, en gaard i Langvad gård (Jens Skytte) en gård i Kissendrup (Jens Povlsen), 3 i Bovense, 1 i Askov i Avnslev (Niels Langebalk), alt det gods, som ligger til Pårup i Ellinge sogn og 1 gård i Såderup, 1 i Orte (Mikkel Smed), 1 i Vejlby, efter 4 kongelige breve og andre breve, som han har erhvervet. Vore segl. Onsdag før Olufs dag.