1408. 1. november. Marienburg


Højmester Ulrich v. Jungingen bekendtgør, at han af kong Erik 7. af Danmark, Sverige og Norge har modtaget 9000 nobler og overdraget ham Gotland og Visby.

Tekst efter Sverges Traktater l.l.:

Tekst

Wir bruder Vlrich von Iungingen homeister des ordens der brudere des hospitales sunthe Marien des dutschen huses von Iherusalem, bekennen vnd beczugen offenbar in dessem briefe das wir von vnser vnd vnsers ordens wegen czu Průszen czu volkompnem gnughe vnd wolczudanke entphangen haben von dem hochgebornem herren vnd fursten koning Erich czu Dennemarken Sweden vnd Norwegen der Wenden vnder Goten koninge vnd hertzoge czu Pomern, die nevntusent engelissche nobeln die czu Helsingborg geteydinget worden von vnser vnd vnsers ordens wegen czu Pruszen, vnd wir haben dem selben herren koninge wedir antwerten lasen das land Godland vnd die stad Wisbů vnd den bow do selbist mit allir vorbenompten des landes, stad vnd bowens czubehorunge gantz frey, qweyth vnd vmbeworren in aller masze als im das von den vnsern czu Helsingborg gelobet wart; ouch hath der vorbenompte herre, koning Erich, vnsern vnd des ordens sendeboten geantwert alle die briefe, die her geben solde, dem lande Godland vnd der stad Wysbů, in aller masze, als das czu Helsingborg geteydinget wart, vnd die selbegen briefe haben die selben vnser vnd des ordens sendeboten vortan geantwert dem lande Godland vnd der stad Wysbů. Ouch haben die selben vnser vnd des ordens sendeboten dem herren koninge wedir geantwert die briefe, die die von Godland vnd Wysbů dem herren koninge gegeben vnd vorsegilt haben, als doch[1] ouch czu Helsingborg geteydinget wart. Vnd hir mete ist gezůnet, geendeget vnd fruntlich hen weg gelegt czu ewigen geczeiten alle schelunge vnd czweytracht vnd manunge, die czwisschen dem selben herren koninge vnd seynen drien reychen, Dennemarken, Sweden vnd Norwegen, vnd Godland und Wysbů, vnd seynen landen, steten vnd luten, of eyne syte, vnd czwisschen vns vnd vnsers ordens landen, steten vnd luten, of die andere syte, bis an dessen tag gewesen seyn von des landes wegen Godland vnd der stad Wysbů; also das nymand von vnsers ordens landen, steten ader luten ader von vnser wegen vorder manunge ader schuldegunge czu dem herren koninge ader seynen reychen, Dennemarken, Sweden vnd Norwegen, vnd czu Godland vnde Wysbů, ader czu seynen landen, steten ader luten thun sal von dessen vorgeschrebenen sachen als vmb Godland vnd Wysbů, als vorgeschreben steet, vnd ouch also das noch wir, noch vnser nochkomplinge, noch vnser orde a<de>r[2] vnser lande, stete ader lute keynerley rechtekeit ader ansproche czu dem vorbenompten lande Godland vnd Wysbů vnd czu dem bow vnd irer czubehorunge haben sollen. Alle desse vorgeschrebenen stůcke vnd artikil gelouben wir Vlrich homeister vorbenompt vor vns vnd vor vnsern orden vnd nochkomplinge vnd vor vnser lande, stete vnd lute dem vorbenompten herren koninge vnd seynen nochkomplingen vnd seynen drien reychen Dennemarken, Sweden vnd Norwegen, Godland vnd Wysbů, vnd seynen landen, steten vnd luten stete vnd veste czu halden, sunder alle argelyst vnd hulferede. Hir haben an vnd obir gewesen die ersamen vnsere villieben brudere, Cuntze von Lichtensteyn, groskompthur, Frederich von Wallenrode, obirster marschalk, Wernher von Tettingen, obirster spitteler vnd kompthur czum Elbinge, Borghard von Wobeke, obirster trappier kompthur czu Cristborg, Thomas von Merheym, treszeler, vnd grafe Olbrecht van Schwartzborg, kompthur czu Thorun, grafe Iohan von Zeen, kompthur czu Balge, Iohan Schonenfeld, kompthur czu Dantzk, Iohan van der D<o>lle[3] , kompthur czum Reden, vnd vnsere lieben getruwen, Olbrecht Rote, burgermeister czu Thorun, vnd Cunrad Leczkaw, burgermeister czu Dantzk; vnd czu merer bewarunge alle desser vorgeschrebenen stůcke, so haben wir vnsers ordens groste ingezegil an dessen brief hengen lasen, der gegeben vnd geschreben ist of vnserm husze Marienborg am tage aller heylgen noch der gebort Cristi viertzehenhundirt vnd dornoch im achten iare.

1. doch] = das . 2. a<de>r] abir A. 3. D<o>lle] Dalle A.

Oversættelse

Vi broder Ulrich von Jungingen, højmester for ordenen for hospitalet Sankt Marias brødre i det tyske hus i Jerusalem, erkender og bevidner åbenbart i dette brev, at vi på vores og vor ordens vegne i Preussen til fuldkommen tilfredshed kvitterer for at have modtaget af den højbårne herre og fyrste kong Erik af Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters konge og hertug af Pommern, de 9000 engelske nobler, som var blevet aftalt i Helsingborg på vores og vores orden i Preussens vegne, og vi har ladet overdrage igen til den samme herre konge landet Gotland og staden Visby og byggeriet der med alt det førnævnte lands, stadens og byggeriets tilliggende helt kvit, frit og uden forpligtelse på alle måder, som det var lovet ham af vore i Helsingborg; endvidere har den førnævnte herre, kong Erik, overdraget vores og ordenens sendebude alle de breve, som han skulle give, til landet Gotland og staden Visby, på alle måder, som det blev aftalt i Helsingborg, og de samme breve har samme vore og ordenens sendebude videre overdraget landet Gotland og staden Visby. Endvidere har samme vore og ordenens sendebude igen overdraget kongen de breve, som de fra Gotland og Visby har givet og forseglet til kongen, som det også blev aftalt i Helsingborg. Og dermed er forsonet, afsluttet og venskabeligt bilagt til evige tider alle stridigheder og tvedragt og rykning, som har været indtil denne dag angående landet Gotland og staden Visby mellem den samme herre kongen og hans tre riger Danmark, Sverige og Norge og Gotland og Visby og hans lande, stæder og folk på den ene side og mellem os og vores ordens lande, stæder og folk på den anden side; således at ingen på vores ordens landes, stæders eller folks eller vores vegne skal fremføre yderligere rykning eller anklager mod den herre konge eller hans riger Danmark, Sverige og Norge, og Gotland og Visby eller mod hans lande, stæder eller folk angående disse ovenfor nævnte sager, nemlig angående Gotland og Visby, som står skrevet ovenfor, og også således at hverken vi eller vore efterkommere, eller vores orden eller vore lande, stæder eller folk, skal have nogen slags rettigheder eller krav mod de førnævnte lande Gotland og Visby og mod byggeriet og deres tilliggende. Alle disse førnævnte punkter og artikler lover vi, førnævnte Ulrich højmester for os og vores orden og efterkommere og for vore lande, stæder og folk den førnævnte herre konge og hans efterkommere og hans tre riger Danmark, Sverige og Norge, Gotland og Visby og hans lande, stæder og folk at holde stadigt og fast, uden al svig og udflugter. Her har været til stede vore hæderlige meget kære brødre Konrad von Lichtenstein, storkommendator, Friedrich von Wallenrode, øverste marskal, Werner von Tettingen, øverste Johanniter og kommendator i Elbing, Burchard von Wobek, øverste garderobemester og kommendator i Christburg, Thomas von Merheim, skatmester og grev Albrecht von Schwartzenberg, kommendator i Thorn, grev Johan von Seyn, kommendator i Balga, Johan von Schonenveld, kommendator i Danzig, Johan von der Dolle, kommendator i Rehden, og vore kære trofaste mænd Albrecht Rode, borgmester i Thorn og Konrad Leskow, borgmester i Danzig; og til yderligere sikkerhed for alle disse førnævnte punkter, så har vi ladet vor ordens største segl hænge på dette brev, som er givet og skrevet på vort slot Marienburg på Allehelgensdag efter Kristi fødsel i det 1408 år.