1408.


Hr. Niels Strangesen kvitterer dronning Margrete for 1100 lybske mark.

Tekst efter reg

Tekst

Item her Niclis Strangessøns breff, met huilketh han drotning M.[1] quitt fore xic lubske marck swm ere viiic lubske marck i huide penninge Strale oc Grib oc iiic lubske marck steder penninge. ♦ Datum mcd octauo.

1. M.] = Margrete .

Oversættelse

Hr. Niels Strangesens brev, hvormed han kvitterer dronning Margrete for 1100 lybske mark, som er 800 lybske mark i hvide penge fra Stralsund og Greifswald og 300 lybske mark i stædernes penge. Givet 1408.