1408.


Biskoppen af Odense bekender at have Tåsinge i pant for 9000 lybske mark.

Tekst efter ÆA

Tekst

Item i huilke made biscopen aff Ottense kennes sigh at haffue Tosland i pant fore ixm lubske marck. ♦ Datum mcd octauo.

Oversættelse

Om den måde, hvorpå bispen af Odense bekender at have Tåsinge i pant for 9000 lybske mark. Givet 1408.