1408.


Tingsvidne om, at befolkningen i Ry anerkender at skulle betale årlig afgift til Øm kloster.

Tekst efter ÆA

Tekst

Tingswidne at menige almue vdi Rye endeligh staar vdi, at de haffuer theris bolige och godtz vdi Rye, aff Emcloster for aarligh schyld och rente, och naar the icke kunde samme aarlige schyld vdgiffue, eller ere[1] Emchlosters formand vlydighe, tha bør det dennom vdi Emcloster at forsee samme boligh. ♦ Daterit 1408.

1. ere] were reg. .

Oversættelse

Tingsvidne, at den menige befolkning i Ry endegyldigt anerkender, at den har sin bolig og gods i Ry mod årlig skyld og rente til Øm kloster, og når den ikke kan betale den årlige skyld eller er ulydig mod Øm klosters formand, så står det til dem i Øm kloster at råde over boligen. Givet 1408.