1408.


Biskop Peder af Børglum giver sit samtykke til, at provsten og kannikerne i Børglum skal have bispedømmets gods i Hundelev.

Tekst efter reg

Tekst

Item bisp Pers breff wd aff Børlum samtycke att prouisten oc kannick wdi Borlum skall haffue bispdommins godtz wdi Humelløff i Ielstrup sogen. ♦ Mcdviii.

Oversættelse

Biskop Peder af Børglums brev, hvorved han giver sit samtykke til at provsten og kannik(erne) i Børglum skal have bispedømmets gods i Hundelev i Jelstrup sogn. 1408.