1408.


Kong Erik 7. af Pommern stadfæster hr. Jens Andersens skøde til Klaus Krumpen.

Tekst efter reg

Tekst

Kong Erickis confirmatz paa goedz som her Hans[1] Hans Andersøn skiøtte Klaus Krompen. ♦ 1408.

1. Hans] = Iohannes el. Iens .

Oversættelse

Kong Eriks stadfæstelse på gods, som hr. Jens Andersen skødede Klaus Krumpen. 1408.