1408.


Biskop Jens af Odense erkender at have Tåsinge i pant for 9000 mark lybsk.

Tekst efter reg

Tekst

Ittem en perckemendtz breff som er y en wedesche ad biscop Iens y Føin kendis at haffue Toszing land y pant for ixm marck Lubs met flere wilckor ♦ Anno mccccviii. ♦ Findis oc hoffuit breffue y same æske.

Oversættelse

Fremdeles et pergamentsbrev, som er i en vidisse, at biskop Jens af Fyn erkender af have Tåsinge land i pant for 9000 mark lybsk tillige med flere vilkår. År 1408. Hovedbrevet findes også i samme æske.