1408.


Jakob Nielsen Drage sælger Peder Taa en gård i Næsby.

Tekst efter reg

Tekst

Itt things widnne att en aff hospitalls gaarde vdi Otensøe liggendis vdi Grindeløsze haffuer hafft aff arrildz tiid aarligenn en skouffwongeszgang paa Ebløø skouffue. ♦ Anno 1408

Thend tridie[1] att the tienere som ligger till hospitalit vdi Ottenszøe och boer vdi Grimmeløsze haffuer hafft aff arrils tiid enn frii skoffwongsgang paa Ebløe schouffue, vide supra G 1.

1. Thend tridie] dvs. af fire vidisser.

Oversættelse

Et tingsvidne, at en af hospitalets i Odense gårde i Grindløse fra arilds tid har haft fri skovvangsgang på Æbelø skov. År 1408.

Den tredie, at de tjenere, som ligger til hospitalet i Odense og bor i Grindløse, fra arilds tid har haft en fri skovvognsgang i Æbelø skov, se ovenfor G 2.