1408.


Oluf Larsen i Nykøbing oplader Niels Dyre af Flinterup brev på en gård i Næstved.

Tekst efter reg

Tekst

Olæff Laurencii i Nykøbing i Falster oplader Niels Dyræ aff Flintterop eet obæt breff met aal rætt. som Iens Huid i Nestuet haffde hanum giffuet po sin gard ibidem ♦ Mcdviii.

Oversættelse

Oluf Larsen i Nykøbing på Falster oplader Niels Dyre af Flinterup et åbent brev med al den rettighed, som Jens Hvid i Næstved havde givet ham til sin gård sammesteds. 1408.