1409. 12. januar. Åbo


Abraham Brodersen, ridder høvedsmand på Åbo, erklærer over for indbyggerne i Masko og Pyke sogne, at kong Erik og dronning Margrete har givet biskop Bjørn af Åbo disse sogne i forledning med al kongelig ret.

Tekst efter nil

Tekst

Abraham Brodersen, ridder, høvedsmand på Åbo, erklærer over for indbyggerne i Masko og Pyke sogne, at kong Erik og dronning Margrete har givet biskop Björn af Åbo disse sogne i forlening med al kongelig ret.

Oversættelse

Abraham Brodersen, ridder, høvedsmand på Åbo, erklærer over for indbyggerne i Masko og Pyke sogne, at kong Erik og dronning Margrete har givet biskop Björn af Åbo disse sogne i forlening med al kongelig ret.