1409. 17. februar.


Styrle, væbner, sælger sit gods i Öfratorp til ridderen hr. Abraham Brodersen for 24 mark.

Tekst efter A