1409. 22. marts. Elbing


Reces af de preussiske stæders dag i Elbing.

Udtog efter Hanserec

Tekst

Anno domini 1409 feria sexta post letare domini nunccii consulares ciuitatum Prussie infrascriptarum, videlicet: de Thorun Iohannes van der Merssche, Albertus Rothe, Arnoldus van dem Loo et Iohannes Cruceburg; de Elbingo Liffardus de Hervorden, Arnoldus R{oe}uber, Iohannes de Thorun et Iohannes Rothe; de Conigisberg Conradus Marscheide et Iohannes van dem Velde; de Danczk Petrus Vorraed et Conradus Letzkow, in Elbingo ad placita congregati, hec infrascripta pertractarunt.

<1-6> .....

<7> Item so habin die herren von Thorun vorheysen und gelobet, her Iohan Bycoln von Thorun ernstlichen czu underwysen, das hers halde mit deme gebergiten gute, von der koninginnen von Dennemarken widder gegebin, alse is van den stetin vormols ist abegesprochen. ♦ Ouch habin sie vorheisen, in czum nehestem tage czu brengen, umbe rechinschaft czu sitzcen, dy off das selbige gut gegangen sin, mit den ienen, die alsulche rechinschaft im czu thunde pflichtig mogen wesen.

Oversættelse

I det Herrens år 1409 fredag efter sødagen Letare gennemdrøftede de herrer udsendinge, rådmændene fra de nedenfor skrevne stæder, nemlig fra Thorn Johan v.d. Mersche, Albrecht Rode, Arnold v.d. Loo og Johan Kreuzburg, fra Elbing Liffart v. Hervorde, Arnold Rover, Johan v. Thorn og Johan Rode, fra Königsberg Konrad Marscheid og Johan v.d. Velde, fra Danzig Peter Vorrat og Konrad Leskow, forsamlede i Elbing disse nedenfor skrevne sager.

<1-6>.....

<7> Fremdeles så har herrerne fra Thorn lovet og forpligtet sig til sandfærdigt at underrette hr. Johan Bycoln fra Thorn om, hvordan han skal forholde sig med det bjærgede gods, som er givet tilbage fra dronningen af Danmark, som det tidligere er aftalt af stæderne. Fremdeles har de lovet at bringe ham til næste møde for at ordne regnskabet, som angår det samme gods med dem, som måtte være pligtige at aflægge sådant regnskab.