1409. 20. september.


Katrine, marsk Eriks datter, enke efter Aksel Keldsen, skænker sin gård i Jussberg i Heda sogn til Alvastra kloster til bod for sin faders, moders, søstres og andre slægtninges sjæl.

Tekst efter Svenskt Diplomatarium l.l

Tekst

Alla the godhæ mæn, som thætta breff høra ælla se, helsar iæk Katherina, marsk Erics dotter, Axul Kætilssons husfrw i hans liifftima, gudh hans syæll hafwi, æuærdhelica meth waarom herra. ♦ Kungør iæk allom mannom at iæk heel ok helbryghda meth beraadhno moodhe oc godhom wilia hafwir vnt oc gifwith Aluastra clostir fore mins fadhers oc modhers syæll oc minna systra oc flere mina forældra syæl ok minne ok therra syælarykth sculdh min gaardh i Iwzberghom i Hedhe sokn liggiande, meth allo thy honum tilhøre ælla til hafuir hørt aff aldir, i waato ok thorro, nær ok fyærran, engo vndanthakno, meth allom ræth. Oc bidhir jak baadhe wini oc frændir oc arwa alla mina æftirkomande, at the then fornæmpda gaardh fore fornæmpdo clostre huarghin hindren ælla hindra latin i nakra maato; framledhis gifuer jæk hærazhøfdhinganom fulla makt oc alla at gøra thy fornæmpda Aluastra clostre all lagha fulkompnilse oppa then for:da gaardhin ♦ Ok til ytirmeer wisso oc witnisbyrdh ok fulkomlicare stadhfæstilse bedhis iæk ærlica ok wælbyrdhoga manna incighle, som ær herra Niclis Magnussons, riddara oc hærazhøffdinga i thet sama hærædh, som then for:da gaardhin innan ligger, Axul Pædherssons, mins kæra maaghs, mædhir mino eeghno fore thetta breff, som scriwat war anno domini millesimo cdo nono in uigilia beati Mathei apostoli et ewangeliste.

Oversættelse

Jeg Katrine, marsk Eriks datter, Aksel Keldsens hustru i hans livstid, Gud have hans sjæl, hilser alle de gode mænd, som hører eller ser dette brev, evindelig med Vor Herre. ..... Og til yderligere sikkerhed og vidnesbyrd og mere fuldkommen stadfæstelse beder jeg om de ærlige og velbyrdige mænds segl, som er hr. Niels Magnussons, ridder og herredshøvding i samme herred, som fornævnte gård ligger i, Aksel Pedersens, min kære måg, sammen med mit eget under dette brev, som var skrevet i det Herrens år 1409 dagen før apostlen og evangelisten sankt Mathæus' dag.