1<4>09.


Knud Nielsen, borgmester i Grenå, oplader en fjerding jord på Grenå mark til Ebbe Henriksen.

Tekst efter Aa

Tekst

Knud Nielszenn borgemester i Grindnow opladelsze breff till Ebbi Henrichszenn paa en fieringh iord paa Grindue marck som han haffde aff Iep Kirtt i pantt. ♦ m<c>dix[1] m<c>dix.

1. m<c>dix] mdix reg., men cf. det flg. nr.

Oversættelse

Knud Nielsen, borgmester i Grenås opladelsesbrev til Ebbe Henriksen på en fjerding jord på Grenå mark, som han havde i pant af Jakob Kirt. Givet 1(4)09.