1409.


Lavhævd på gods i Dommerby og Østerris.

Tekst efter Aa og Ab

Tekst

Laffheffdt paa tree gaarde och ith boell y Dwnngerby och enn gaard y Østerriiss och aallgaard. ♦ Datum mcdnono.

Laugheffd som er møgitt ilde metfaren och er icke vden ii segell for paa nogitt guodtz i Dommerbye Domerbye aallegaard med mere guodtz ther i Fiendtzherritt ♦ Anno 14<0>9[1] .

1. 14<0>9] B-registraturen har 1499, men cf. ÆA. II 225 E 26. .

Oversættelse

Lavhævd på tre gårde og et bol i Dommerby og en gård i Østerris og ålegård. Givet 1409.

Lavhævd, som er meget ilde medtaget, og der er kun to segl under, på noget gods i Dommerby, Dommerby ålegård med mere gods der i Fjends herred. År 1409.