1409.


Jakob Andersen erkender for livstid at have lejet Antvorskov klosters gods i Særslev og Rumperup.

Tekst efter Aa

Tekst

Iacob Anderszøns bekiendelsze att hand haffuer fest nogit Andtuorschouff closters guodtz vdi Sersløff och i Ruptorp i Skipping herrit for wisze affgifft hanns liffs thiidt. ♦ 1409.

Oversættelse

Jakob Andersen erkender, at han har lejet noget gods tilhørende Antvorskov kloster i Særslev og i Rumperup i Skippinge herred for livstid for en bestemt afgift. 1409.