1409.


Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for fortæring til danskeren Peder.

Tekst efter reg

Tekst

Item {i-} marc vor eyn futer Peter dem Denisschen iungen.

Oversættelse

Fremdeles ½ mark for fortæring for den danske svend Peder.