1410. 2. januar.


Lars Hvas pantsætter en gård i Aptrup.

Tekst efter nil

Tekst

Primo et latins pante breff aff Lauritzs Huas paa en gaard vdi Abtrop. ♦ Datum mcdxo proxima post circumsitionem[1] domini.

1. circumsitionem] circumsitionem = circumcisionem .

Oversættelse

Først et pantebrev på latin udstedt af Lars Hvas på en gård i Aptrup. Givet 1410 torsdag næst efter Kristi omskærelsesdag.