1410. 7. januar.


Radike Berckentin, borger i Malmø, sælger sin gård i Malmø til Sorø kloster.

Tekst efter Sorø Gavebog l.l.

Tekst

Uir quidam[1] Radike Perkentin ciuis in Malmø de consensu uxoris sue Tale[2] uendidit domino Nicolao Clementis abbati in Sora et monasterio pro 800 marcis argenti bone monete curiam suam in Malmø sitam inter paruum fundum ecclesie sancti Laurencii Lundis et curiam monasterii Sore quam Ynder Olefsun habuit in conductu et preuia stipulatione sollempniter assignauit eam cum domibus terris limitibus ad manus predicti domini abbatis et monasterii in possessionem perpetuam scotauitque primo in monasterio[3] deinde in communi placito Ringstadis semper obligans se et heredes[4] ad appropriandum et disbrigandum et ab euictatione[5] cauendum/ ad restituendum quoque alia bona pro eis in situ et pensione equiualencia si quando propter defectum appropriacionis euicta fuerit et generaliter ad satisfaciendum de omni dampno quod monasterium ex illo defectu quomodocumque[6] incurrere poterit[7] ♦ Anno domini 1410 in crastino epyphanie domini.

1. quidam] tilf. o.l. Aa. 2. Tale] herefter gennemstreget atque heredum suorum consensu Aa. 3. monasterio] herefter Sora Aa. 4. heredes] herefter gennemstreget suos Aa. 5. euictatione] ms. = euictione. 6. quomodocumque] rettet fra quouismodo Aa. 7. poterit] herefter gennemstreget Facta est uendicio hec Aa.

Oversættelse

En vis mand Radike Berckentin, borger i Malmø, solgte med sin hustru Tales samtykke til hr. Niels Klementsen, abbed i Sorø, og klostret sin gård i Malmø beliggende mellem Sankt Laurentii kirke i Lunds lille grund og Sorø klosters gård for 800 mark sølv i god mønt, hvilken gård Ønder Olufsen havde i forpagtning; og efter forudgående kontrakt overdrog han den højtideligt med huse, jorder, grænseskel og grunde og alle dens andre tilliggender i fornævnte hr. abbeds og klostrets hånd til evig besiddelse; og han skødede den først i klostret dernæst på Ringsted landsting[A], idet han for stedse forpligtede sig og arvingerne til at hjemle og fri den og beskytte den mod vindikation samt til at erstatte med andet gods af tilsvarende beliggenhed og afgifter, hvis den nogensinde på grund af mangel ved hjemmelsretten blev afvundet, og til i almindelighed at give erstatning for al skade, der på grund af denne mangel på nogen måde kunne ramme klostret. Dette salg skete i det Herrens år 1410 dagen efter Helligtrekonger.

A. dvs. Sjællands landsting.