1410. 23. januar. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Hanserecesse

Tekst

Anno domini 1410 feria quinta post Uincentii domini nuncii consulares..... Marienburg congregati, concordarunt, ut sequitur.

<1-8> .....

<9> Item est den van Dantzk bevolen, tzu wartende umbe einen man, den man mag senden an den heren koning tzu Denemarke, tzu fordernde sulch gelde, als der erczebisschoff tzu Lunden schuldig ist den steten, unde ouch das gelt, das noch hinderstellig ist van wegen Lambrecht I{ue}nge, den zelbin man tzum nehesten tage hertzubrengen, im sine bevelinge hir van metetzugebin.

<10-23> .....

Oversættelse

I det Herrens år 1410 torsdagen efter sankt Vincent var rådsudsendingene forsamlet i Marienburg, hvor de besluttede følgende:

<1-8> ... <9>

Det er blevet befalet dem fra Danzig at finde en person, som kan sendes til kongen af Danmark for at opkræve de penge, som ærkebiskoppen i Lund skylder stæderne, samt det beløb, der endnu skyldes vedrørende Lambert Junge. De skal bringe denne mand med til den næste forsamling her og herfra betro ham hans mission.

<10-23>