Før 27. august.


Peder Eriksen, Svend Toresen og Jens Allesen kvitterer dronning Margrete for 400 lødige mark.

Tekst efter ÆA

Tekst

Item Per Erikszøns breff Swen Thoressøns och Ies Alarssøns quittebreff giuet drotning Margret på iiiic lødig mark som hun war her Abram skyldiugh.

Oversættelse

Fremdeles Peder Eriksens brev, Svend Toresens og Jens Allesens kvitteringer, som de har givet dronning Margrete for 400 lødige mark, som hun skyldte hr. Abraham.