1410.


Pantebrev på gods i Høbjerg.

Tekst efter Aa

Tekst

Ett gameltt pergmettz panttebreff paa gotz i Høberg. ♦ Datum mcdx.

Oversættelse

Et gammelt pantebrev på pergament på gods i Høbjerg. Givet 1410.