1410.


Tingsvidne, at en gård Bierrig i Vestervig sogn altid har tilhørt Vestervig kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Itt pergamentzs tinngswidne, att thenn gaardt paa Bierrig i Westerwig sogen haffuer altidt fuldt thill Westerwig closter. ♦ 1410.

Oversættelse

Et tingsvidne på pergament, at den gård på Bierrig i Vestervig sogn altid har tilhørt Vestervig kloster. 1410.