1410.


Niels Kalf skænker gods i Helligsø til Vestervig kloster.

Tekst efter Aa

Tekst

Itt gaffuebreff, paa latine, paa nogitt godtz wdi Hilliszøe, som Niels Kall haffuer giffuitt till closteritt. ♦ 1410.

Oversættelse

Et gavebrev på latin på noget gods i Helligsø, som Niels Kalf har givet til klostret. 1410.