1410. Landstinget i Halmstad


Erik Møller oplader en arv til Abraham Brodersen.

Tekst efter Aa

Tekst

Ittem et breff aff landztingit y Halmstadt, at Erick Möller oplader her Abram Broderszen alt then arff oc ret, hanom tilfaldt efftter hustru Inger aff Oghene. ♦ M iiiic x.

Oversættelse

Fremdeles et brev af landstinget i Halmstad, at Erik Møller oplader hr. Abraham Brodersen al den arv og rettighed, som tilfaldt ham efter hans hustru Inge af Okorne. 1410.