1410.


Olde Nielsens hustru stadfæste Olde Nielsens skødebrev på to gårde i Hemmeshøj.

Tekst efter Aa

Tekst

Forne Olde Nielszönns quinde bewilgede oc stadfester forne breff, som hindis hosbonde haffuer udgiffuit paa the gaarde udi Hemmesøue. ♦ Anno 1410.

Oversættelse

Fornævnte Olde Nielsens kvinde indvilligede i og stadfæster fornævnte brev, som hendes husbond har givet på to gårde i Hemmeshøj.