1410.


Anders Josefsen Smed sælger en gård til Jakob Nielsen.

Tekst efter Aa

Tekst

Annders Iosepszøn Smed soldde Iacob Nielszönn enn gaard udi Kalsted gaade liggendisz. 1410.

Oversættelse

Anders Josefsen Smed solgte Jakob Nielsen en gård beliggende i Kalsted gade.