1411. 19. april. Stockholm


Anders Sigbjörnsson, præst i Stockholm, sælger en gård i Södermanland til ridderen Lars Ulfsson. Til fasthed og vidnesbyrd..... beder jeg ærlig mand mand Bo Dyre hænge sit segl for dette brev.

Tekst efter nil

Tekst

Alla the mæn thetta breff høra elder see helsar jak Andris Sigbiornsson, prester oc prebendatus i Stokholm, æwerlica meth Gudh. Kænnis jak oc betygher meth thesso mino opno brefue mik meth wilia oc beradhno modhe saalt oc wplatit hafua ærlikom oc wælbornom manne herra Laurendz Wlfson riddara en gardh i Byklinge meth halfællofte ørtughland jordh i Øbo sokn, i Rekbohered ligiande, meth hws, jordh, aker oc ængh, skogh oc fiskewatn, quærn oc quærnestadhom, nær by oc fierre, i wato oc i thorro, engo wndantakno, som thy gozseno nw til hører helder aff alder til hørt hafuer, for fæmtighi march suenska pæninga, swa got mynt som nw gæft oc gænght ær i rikit, i sua mato at konungenom oc krononne scal ther ræt aff gøras, skat elder thienist, huilka pæninga jak kænnis mik fullelica til nøghe wpburit hafua. For then sculd afhender jak mik oc minom arfuom thet forma godzsit Byklinge oc tileghnar thet oc hemolt gør for:da herra Laurens Wlfson oc hans arfuom til æwerdhelica ægho oc gifuer iak herazhøfdhinganom i sama heradhe fulla maght oc alla(!) thet sama godzsit i Byklinge meth allom thes tillaghom for:da herra Laurens Wlfsoni fastfara oc fæst wppa gifua oc meth allom ræt fulfølia æpter thy landzlagh wt wiisa, likarwiis som jak sieluer ther nær ware. Till tyghe oc witnisbyrdh hængir jak mit incighle for thetta breff oc til ytermere bewiisning oc forwaringh tha bedhis jak incighle ærlica manna, som ær herra Bo Diures, herra Nicclis Gøzstafsons, riddara, oc herra Magnusa, kirkioherra i Øbo sokn, som gozsit ligger, meth mino eghno forma incighle hængias for thetta breff. Scriptum Stockholm, anno Domini m°cdxi°, dominica quasimodogeniti, sub sigillis prenotatis.

Oversættelse

Anders Sigbjörnsson, præst i Stockholm, sælger en gård i Södermanland til ridderen Lars Ulfsson. Til fasthed og vidnesbyrd..... beder jeg ærlig mand mand Bo Dyre hænge sit segl for dette brev.