1411. 23. august. Marienburg


De preussiske stæders reces i Marienburg.

Tekst efter Hanserec.

Tekst

Anno domini 1411 dominica proxima ante Bartholomei nuncii consulares ciuitatum infrascriptarum uidelicet de Thorun her Iordan van der Merse her Tideman Hitfelt et Gotze Voysan de Elbingo her Claus Wulff et Henricus Palborn de Br{ue}nsberg her Hannus Vlugg[e] et Iacobus van der Leyse de Danzik her Iohan Mekelfelt her Albrecht Dodorff et Iohan van Werden[1] de Thorun her Iordan van der Merse her Tideman Hitfelt et Gotze Voysan de Elbingo her Claus Wulff et Henricus Palborn de Br{ue}nsberg her Hannus Vlugg[e] et Iacobus van der Leyse de Danzik her Iohan Mekelfelt her Albrecht Dodorff et Iohan van Werden in Marienburg congregati hec infrascripta pertractarunt.

<1> .....

<2> Item is en bevolen ire beste czu thunde sampt mit den steten das dy munze uff Schone vorbessert m{oe}ge werden.

<3> Item zu brengen vor die stete wi wir van unser vitte uff Schone gedrungen werden ihren besten rath darczu czu bitten unde ein itzlich sal in syme rathe irfarn in welcher stat dy houptbrive[a] sint uff dy vorgeschrebin vytte sprechinde

<4-12> .....

1. de Thorun her Iordan van der Merse her Tideman Hitfelt et Gotze Voysan de Elbingo her Claus Wulff et Henricus Palborn de Br{ue}nsberg her Hannus Vlugg[e] et Iacobus van der Leyse de Danzik her Iohan Mekelfelt her Albrecht Dodorff et Iohan van Werden] mgl. Ab.
a. houptbrive] Cf. Dipl. Dan. 3. rk. VIII nr. 401.

Oversættelse

I det Herrens år 1411 søndagen før apostlen sankt Batholomeus' dag forsamledes udsendinge, rådmænd, fra de nedenfor anførte stæder i Marienburg, nemlig fra Thorn hr. Jordan van der Mersche, hr. Dietrich Hetfeld og Götze Voysan, fra Elbing hr. Klaus Wulf og Henrik Palborn, fra Braunsberg hr. Hans Vlugge og Jakob van der Leise, fra Danzig hr. Johan Mekelfeld, hr. Albrecht Dodorf og Johan von Werden og gennemdrøftede de nedenfor skrevne punkter. <1>..... <2> Ligeledes blev det dem befalet at gøre deres bedste sammen med stæderne, for at mønten på Skåne kunne blive forbedret. <3> Ligeledes at forelægge stæderne, hvordan vi blive trængt væk fra vore fed på Skåne; at bede dem om deres bedste råd dertil, og enhver skal i sit råd finde ud af, i hvilken stad de hovedbreve, der omhandler de førnævnte fid befinder sig.