1411. 29. september.


Jens Jensen i Vindinge pantsætter en gård i Ting-Jellinge til hr. Peder Nielsen i Vollerup.

Tekst efter nil

Tekst

Item ith breff, att Ienns Ionnszøn y Winndinge pantsetter her Peder Nielszøn y Woldrup, rider, enn gaard y Nørre Ielling mett sinn gaard sede for xxx marck sølff, gode mønnt. ♦ Datum s. Michels dag mcdxi.

Oversættelse

Et brev, at Jens Jensen i Vindinge pantsætter hr. Peder Nielsen i Vollerup, ridder, en gård i Ting-Jellinge med dens gårdsæde for 30 mark sølv i god mønt. Givet Sankt Mikkels dag 1411.