[1411. 10. november-1428]. [Ringsted]


Peder Tå lejer gods af abbeden og konventet i [Ringsted]

Tekst efter Rep. l.l.

Tekst

Jeg Pæther Taa af E.... [kundgør, at jeg har lejet] af [Hr. Abbed og Konvent i Ringsted][1] ...... Thyrlundæ, Holmægard og Grymstorp i mine Dage og min første ægte Husfrue[s, saaledes at jeg skal forn.] Gods i min Værge tage med Vornede og Bygning ......... Michels Dag, efter jeg tager Godset i mit Værge ......... saa længe vi lever, hvert Aar 6 Pund Rug inden s. Mar[tens Dag] ......... skal vi forn. Hr. Abbed og Konvent give ........ og den forn. By besætte med Vornede, som vi bedst ......... eller lade eller afhænde ............................ i nogen Del eller alt sammen uden forn. Hr. Abbed og ......... Abbed og Konvent venlig og "goth .. c" deres Vornede ......... de "wetertørfuæ" skelligen og bruge til deres egne Ga[arde] ......... [Naar] Gud vil mig og min første ægte Husfrue af [at gang]e, skal godset komme "geensten" med Vornede og Bygning, som de ......... vore Arvinger eller nogen anden uden al Mindskelse ......... af at føre Vornede eller Bygning. Item om andet ......... Vornede eller Bygning og ingen anden paa vor ......... vor Boskab og rørende Gods uden nogen Gensigelse .... Medb. af ......... Thorben Joenssen af Ørsløff, S ...... vi .. ssen ..................

1. [Hr. Abbed og Konvent i Ringsted]] Konjekturen skyldes alene tekstens proviniens.

Oversættelse

Jeg Peder Tå af E.... kundgør, at jeg har lejet af hr. abbed og konvent i (Ringsted) ...... Thyrlundæ, Holmægard og Grymstorp i mine dage og min første ægte hustrus, således at jeg skal tage førnævnte gods i min værge med vornede og bygning ......... Mikkels dag, efter jeg tager godset i mit værge ......... så længe vi lever, hvert år 6 pund rug inden Sankt Mortens dag ......... skal vi give førnævnte. hr. abbed og konvent ........ og besætte den førnævnte by med vornede, som vi bedst ......... eller lade eller afhænde ............................ i nogen del eller alt sammen uden førnævnte hr. abbed og ......... abbed og konvent venlig og godvillig[A] deres vornede ......... de med rimelighed behøver og bruger til deres egne gårde ......... når Gud vil, at min første ægte hustru og jeg dør, skal godset straks komme med vornede og bygning, som de ......... vore arvinger eller nogen anden uden al mindskelse ......... af at føre vornede eller bygning. Fremdeles om andet ......... vornede eller bygning og ingen anden på vor ......... vor boskab og rørende gods uden nogen indsigelse .... . Medbeseglet af ......... Torben Jonsen af Ørslev, S ...... vi .. sen ..................

A. oversat fra "goth .. c"; usikkert.