1411. 30. november.


Hr. Aksel Andersen tilkendegiver, at, hvis hr. Hans Krag har efterladt sig gods udover det opregnede, så skal det deles mellem ham og Niels Krags datter fru Katrine, Hans Krøpelins hustru.

Tekst efter A

Tekst

Iach Axil Anderssøn riddære kungør thet allæ ath ær thet swa ath noghit meer pantæ gotz kan finnæs æfter her Niels Kraghæs døth som frw Katerinæs father waar Hans Krøpillins hustrw æn her æfter screwit staar som ær een garth i Hillæstæthæ een garth i Egebølæ item een øthæ garth i Skogby oc tw øthæ bool i Sandagher/ tha scal thet til skiftæs oc bæggæs woor ræt wforsømet wppa bathæ sider/ ♦ Til meræ wissæ oc hoghræ forwaringh tha hengher iac for Axil Anderssøn riddere mit incigil for thettæ mit opnæ breff til witnitzbyrth ♦ Datum anno domini m°cd°x° primo ipso die beati Andree appostoli.

Oversættelse

Jeg Aksel Andersen, ridder, kundgør for alle, at hvis der kan findes mere pantegods efter hr. Niels Krag, som var fru Katrines, Hans Krøpelins hustrus fader, end det, der herefter står opregnet, nemlig en gård i Hillested, en gård i Egebølle, en ødegård i Skovby og to ødegårde i Sandager, så skal det skiftes, og vor ret på begge sider være uforsømt. Til større sikkerhed og yderligere bekræftelse samt til vidnesbyrd hænger jeg fornævnte Aksel Andersen, ridder, mit segl under dette mit åbne brev. Givet i det Herrens år 1411 på apostlen Sankt Andreas' dag.