1411. [mellem 25. maj og 24. december].


Pave Johannes 23. stadfæster biskop Peder af Roskildes gaver til Gavnø kloster.

Tekst efter a og b

Tekst

Anno domini mccccxi ..... Iohannes XXIII pontifex maximus monasterio Gabonoensi donationes a Petro episcopo Roschildensi factas approbat pontificatus anno iio

Samme aar hafuer Iohannes den XXIII. paffue confirmerit den gaffwe/ som bisp Peder Ienssøn af Roskild/ med Svinøe haffuer giffuet til Gabnøe kloster/ Anno pontificatus 2. indictione 4.

Oversættelse

I det Herrens år 1411..... billiger pave Johannes 23. i sit 2. pontifikatsår de gaver, der er givet Gavnø kloster af biskop Peder af Roskilde.