1411.


Jens Lavesen skænker gods til Staby kirke.

Tekst efter reg

Tekst

Her Iens Laugszens bref udi Staby paa en gaard samestedtz kaldis Westergaardt giffuit til Staby kirke. ♦ 1411.

Oversættelse

Jens Lavesen i Stabys gavebrev på en gård sammesteds, kaldet Vestergård, til Staby kirke. 1411.