1411.


Jens Terkelsen af Hessel pantsætter gods med vornede til Peder Nielsen i Høbjerg.

Tekst efter A

Tekst

Item her Iens Terckelszenn y Hesell haffuer pannthsath Per Nielszenn y Höuberig alt hans guodz y Dumgerby meth forued for x marck purth sölff. ♦ Mcdxi.

Oversættelse

Ligeledes hr. Jens Terkelsens i Hessel har pantsat alt sit gods i Dommerby med vornede til Peder Nielsen i Høbjerg for 10 mark rent sølv. 1411.