1411.


Kong Erik 7. af Pommerns brev til dronning Margrete på Kyse.

Tekst efter reg

Tekst

Kong Erickis breff paa pergamente skreffuett att hand giffuer dronning Margrete dett paa Kiuffse goedz och andett mere. ♦ 1411.

Oversættelse

Kong Eriks brev, skrevet på pergament, som han giver til dronning Margrete på Kyse gods og andet mere. 1411.